1-ші тоқсанында 2018 жылы жеке жане заңды тұлғалардың шолуы

1-ші тоқсанда 2018 жылы Департаментке жеке жане заңды тұлғалардың 259 жазбаша өтініші келіп түскен.   

Мүгедектік азаматтардың  хаттарын шолу анықталған, ең өзекті мәселелердің  бірі зейнетақыны қайта қарау .

Мінездеме арқылы жолданған мәселелер арасында: жалпы денсаулық  сақтау мәселелері, санитария және гигиена - 206 (79,6%),  жалпы еңбек пен жұмыспен қамту, әлеуметтік және зейнетақымен қамсыздандыру - 53 (20,4%).

4-ші тоқсанында 2017 жылы жеке жане заңды тұлғалардың шолуы

4-ші тоқсанда 2017 жылы Депортаментке жеке жане заңды тұлғалардың 1196 жазбаша өтініші келіп түскен.   

Мүгедектік азаматтардың  хаттарын шолу анықталған, ең өзекті мәселелердің  бірі зейнетақыны қайта қарау .

Мінездеме арқылы жолданған мәселелер арасында  852(71,8%)- жалпы денсаулық  сақтау мәселелері, санитария және гигиена 328(27.4%)- жалпы еңбек пен жұмыспен қамту, әлеуметтік және зейнетақымен қамсыздандыру, Мемлекеттік басқару (20,2%) –жалпы  сұрақтар  пайдасы, 7 (0,6%) –басқа айналлым.

Беттер